Nye Prosjekter

DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBB ODALEN
(DES – KLUBBEN ODALEN)

Nord-Odal

Jobber med sentralt beliggende tomt for nytt bygg.

Sør-Odal

Jobber med å få til DES-leiligheter på Skarnes

Hjemmesider for DES-klubben Odalen