«TREHUSET» på Skarnes

DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBB ODALEN
(DES – KLUBBEN ODALEN)

TREHUSET – Skarnes, «KAMPEN PANORAMA»

Informasjon nr. 2 om nytt boligprosjekt på Skarnes – Lavblokk i tre i 3 etasjer med meget sentral beliggenhet.

Blokka får adkomst fra P. G. Mangsets veg. Eiendommen ligger ca 70 meter ovenfor Skogtun på venstre side.

Vi viser til tidligere utsendt informasjon om dette byggeprosjektet. Vi har valgt å gå ut med ny informasjon, da det har gått forholdsvis lang tid fra forrige utsendelse til våre medlemmer. Dette skyldes at det måtte en reguleringsendring til. I tillegg til dette har vi også et prisestimat på leilighetene.

Des-Klubben Odalen har vært så heldige å få en forespørsel fra Boligpartner om vi kunne tenke oss et samarbeide med bygging av leiligheter til våre medlemmer. Det har vi selvfølgelig takket ja til! Det er derfor viktig at våre medlemmer nå kjenner sin besøkelsestid, da det kan bli lenge til et så flott og ikke minst sentrumsnært prosjekt vil bli lansert igjen!

I utgangspunktet er det tenkt 12 leiligheter, men på grunn av det fleksible byggesystemet, kan dette antallet endres ut fra hva våre medlemmer ønsker mht. leilighetsstørrelse.

Fleksibel leilighetsinndeling
• Oppgangsblokk (ikke svalgang)
• Romslige private balkonger med overbygg
• Alle leiligheter får garasje og egen sportsbod.

  1. etasje: 1 stk. 59 m2, 1 stk. 63 m2, 1 stk. 77 m2, 1 stk. 88 m2 – alle med 2 soverom.
    Leilighetene på 88 m2 har to bad!

I utgangspunktet samme størrelse i 2 og 3. etasje, men her kan det bli en skreddersydd løsning ut fra hva våre medlemmer ønsker. Se spørreskjema vedlagt dette dokumentet.

Prisestimat:
• Se vedlagte prisliste.
• Innskuddet som innbetales av hver enkelt kjøper, vil bli satt til 40 – 50% av kjøpesummen, resten vil inngå som en fellesgjeld som blir betalt i form av husleie.

Borettslag/Organisering:
• Andelene vil bli organisert som et Des-borettslag underlagt vedtektene i Des-Klubben Odalen.
• Innskuddet besørges innbetalt fra hver enkelt kjøper iht. avtalt %-andel.
• Kjøpesummen består av innskuddet, fellesgjeld og andelskapital.
 Det skal innbetales en andelskapital på kr. 5.000,- per andel. Denne inngår som en del av kjøpesummen som tilsvarer innskudd, fellesgjeld og andelskapital.

Salgsstart:
• Salgslansering til våre medlemmer fra mars 2020 til ca. 20.01.2021.

Byggestart:
• 1. halvår 2021 – ferdigstillelse i 2022.
• Byggestart er avhengig av at reguleringsendringer går etter planene, og at sluttbehandling i Sør-Odal kommune kan skje i februar 2021.

Se også våre hjemmesider: desodalen.no

SPØRREUNDERSØKELSE – ØNSKE OM LEILIGHETSSTØRRELSE

Jeg/vi ønsker oss følgende størrelse på leiligheten:
 3-roms 59 m2  3-roms 63 m2  3-roms 77 m2
 3-roms 88 m2
Alle leilighetene har 2 soverom.

Jeg/vi ønsker større leilighet:
Jeg/vi ønsker oss følgende størrelse på leiligheten:
 4-roms 104 m2  4-roms 116 m2  4-roms 123 m2

Alle leilighetene har 3 soverom

 Ønsker leilighet i 1. etasje.  Ønsker leilighet i 2. etasje.  Ønsker leilighet i

  1. etasje.

Eventuelle andre kommentarer eller ønsker:……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Dersom noe er uklart, eller du har noen spørsmål ta kontakt.
Ta også kontakt dersom du ønsker mere detaljerte opplysninger!

Vi ber om at Des-Klubben Odalens medlemmer melder sin interesse for kjøp av leilighet innen 15.01.2021.

Send inn vedlagte skjema, eller ring til meg for en hyggelig prat!

Med vennlig hilsen

DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBB ODALEN
(Des – Klubben Odalen)
Håvard Westby
Nestleder.

Mobil nr.: 468 49 971
E-post: h-westby@online.no
Postadresse: Strømshaget 157,
2100 Skarnes.

02.12.2020.

TREHUSET, Skarnes  9 – 12 leiligheter  
  
BRA m2, alt. 11. etasje2. etasje3. etasje 
77111 
88111 
1041 
12311 
59111 
63111 
Prismatrise 
BRA m21. etasje2. etasje3. etasje 
77 kr         3 690 000 kr         3 769 500 kr         3 857 975 
88 kr         4 090 000 kr         4 189 500 kr         4 298 975 
104 kr         4 440 000 
123 kr         5 328 750 kr         5 495 188 
  
 39159888 
      
BRA m2, alt 2 1. etasje2. etasje3. etasje 
77111 
88111 
1041 
11611 
Prismatrise 
BRA m21. etasje2. etasje3. etasje 
77 kr         3 740 000 kr         3 822 000 kr         3 913 100 
88 kr         4 150 000 kr         4 252 500 kr         4 365 125 
104 kr         4 525 000 
116 kr         5 092 500 kr         5 247 125 
  
 39107350 
      
BRA m2, alt. 3 1. etasje2. etasje3. etasje 
77111 
88211 
  
12311 
Prismatrise 
BRA1. etasje2. etasje3. etasje 
77 kr         3 725 000 kr         3 806 250 kr         3 896 563 
88 kr         4 125 000 kr         4 226 250 kr         4 437 563 
  kr         4 025 000 
123 kr         5 355 000 kr         5 522 750 
  
 39119376 
59ca. kr         2 700 000 kr         2 700 000 kr         2 700 000 
63ca. kr         2 900 000 kr         2 900 000 kr         2 900 000 
I utgangspunktet er det planlagt 12 leiligheter med denne størrelsen:
3 stk59 m2
3 stk63 m2
3 stk77 m2
3 stk88 m2
Alternative størrelser er :
104 m2116 m2123 m2

Hjemmesider for DES-klubben Odalen