HVA ER EN DES KLUBB

Prestegardsjordet på Sand er DES Odalens første prosjekt.

En DES-klubb er en organisasjon som arbeider for å skaffe voksne mennesker en trygg, funksjonell og hensiktsmessig god bolig beliggende nær butikker og sentrale strøk i kommunen.

Formålet for De Eldres Boligspareklubb Odalen er å sette medlemmene i stand til å skaffe seg bolig ved oppsparing av nødvendig egenkapital, og arbeide for og skaffe til veie slike boliger.

Videre vil vi hjelpe medlemmer til å skaffe seg egnet bolig i alderdommen – boliger som er spesielt utformet med tanke på eldre menneskers praktiske og sosiale behov.

En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å leve i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

De eldres boligspareklubb Odalen ble til etter et initiativ fra Rolf Døli og

Einar Olav Skogholt, som inviterte til et informasjonsmøte i både

Nord- og Sør Odal. Det ble dannet et interimsstyre med representanter fra hver kommune.

Stiftelsesmøter ble holdt 16.2.2015 i Sør Odal og 17.2.2015 i Nord Odal, hvor blant annet et styre ble valgt for Nord- og Sør Odal i fellesskap og vedtekter godkjent.

Vi ønsket å ha en sterk organisasjon med mange medlemmer og med et fremadrettet syn.

Vi er stadig i vekst og medlemstallet øker sakte, men sikkert.

 

 

Hjemmesider for DES-klubben Odalen