DES-KLUBBEN ODALEN

Dette er hjemmesidene til DES-klubben i Sør- og Nord-Odal. 

DES-klubben første prosjekt; Prestegardsjordet  på Sand.

se mer

Årsmøte 2022

DES-klubben Odalen

Org nr 815 163 222

Innkalling til generalforsamling 26.april 2022 kl. 18.00

Rolf Døli Eiendom AS, Disenåveien 35, 2100 Skarnes

Herved har vi gleden av å invitere deg til vårt årsmøte.

Vi starter møte med en enkel bevertning og registrering av deltagere.

Følgende saker vil bli behandlet:

  1. Konstituering

Valg av møteleder

Valg av referent

Valg av 2 til å underskrive protokollen.

2.         Godkjenning av innkalling

3.           Styrets årsberetning

4.           Regnskap

5.           Innkommende forslag

6.           Valg

Innkommende saker må være levert skriftlig til styreleder

Einar Olav Skogholt innen 16.4. 2022

Hjemmesider for DES-klubben Odalen