Oppgjørsoppdrag

Et oppgjørsoppdrag forgår på følgende måte:

Kobbls advokat Marianne Marthinsen utfører kontraktstarbeidet mens Bono Oppgjør as (som er samlokaliserte med Kobbl) foretar det økonomiske oppgjøret. Advokat Martinsen jobber i både Kobbl og Bono oppgjør as.

Des-klubben gir kontaktinfo med fødsels- og pers.nr. og telefon nr. til kjøper og selger (heretter: partene) til mm@kobbl.no.

Advokat Marthinsen tar kontakt med partene og avtaler tidspunkt for kontraktsmøte i Kobbls lokaler.

Partene må ha med seg gyldig legitimasjon på kontraktsmøtet.

På kontraktsmøtet gjennomgår advokat Marthinsen kjøpekontrakten og sørger for signering og utfylling av andre nødvendige dokumenter. Det er selger som betaler for oppgjørsoppdraget og prisen for dette er til sammen 21 000 kr. som inkluderer et eierskiftegebyr til Kobbl på 5 650 kr. En slik oppdragsavtale blir signert på kontraktsmøtet.

På kontraktsmøtet avtaler partene dato for overtagelse. Selger har ansvaret for strøm/vann/husleie/forsikring av boligen frem til overtagelsen. Selger må ha innboforsikring til og med dagen for overtagelsen. Kjøper må tegne innboforsikring fra overtagelsen.

Kjøper skal betale kjøpesummen pluss omkostninger og et gebyr til Des-Klubben på kr. 5 000 innen overtagelsen. Selger må få bekreftet fra advokat Marianne at disse pengene har kommet inn før selger overleverer nøkler til kjøper og gjennomfører overtagelsen.

Partene må selv sørge for å varsle strømleverandør om eierskifte. Hverken Des-klubben, Kobbl eller Bono oppgjør as gjør dette.

Hjemmesider for DES-klubben Odalen