HVA OPPNÅR JEG SOM MEDLEM

  1. Først og fremst får har du muligheten til å få en bolig som er tilrettelagt med livsløpsstandard og heis i sentrale strøk i kommunene.
  1. Du får tilsendt info om alle nye prosjekt.
  1. Du vil få tilsendt salgsprospekt på alle ledige leiligheter
  1. Du må ha en egenkapital fra 30-50 % og resterende lån på leiligheten er en andel av fellesgjelden som vår bankforbindelse har innvilget før byggestart. Andel fellesgjeld blir fordelt ut i fra størrelse på hver leilighet. Nedbetaling/renter av dette lånet blir lagt til grunnhusleien som hver eier betaler hver mnd. I denne husleien ligger også f,eks, offentlige avgifter, felles strøm, snøbrøyting, strøing, m.m.
  1. Du opparbeider deg en ansiennitet og fordelingen av leiligheter blir iht medlemmets innmeldingsdato. Er det en eller flere medlemmer som ønsker samme leilighet, vil det bli foretatt en trekning.
  1. Ved nye leiligheter vil du kunne få være med på å påvirke materiellvalg.
  1. Ved omsetning av boligenheter gjelder spesielle regler, som står i vedtektene.

 

 

 

 

 

 

Hjemmesider for DES-klubben Odalen