Planlegg med tanke på at livet er i endring

Trivsel, trygget og fellesskap er viktig for oss alle, ikke minst når vi blir eldre.

Få av oss planlegger hvor man skal bo som ufør eller pensjonist, men du får mye igjen ved å forberede fremtiden. Begynner du allerede nå har du muligheten til å forberede deg, slik at opplevelsen og forberedelsene med å flytte fra dagens bolig ikke blir så stor.

DES-klubben Odalen har som formål å skaffe sine medlemmer velegnede eldreboliger. Det legges stor vekt på at boligene skal være lettstelte, ligge sentralt i forhold til servicetilbud, kommunikasjon og forretninger, trappefri adkomst og ha en overkommelig pris.

Boligene skal være funksjonelle og praktisk tilpasset eldre,
men uten å være omsorgsboliger.

Det tas sikte på at beboerne skal være selvhjulpne.

 

Hjemmesider for DES-klubben Odalen