Styret i DES-klubben Odalen

DES-klubben Odalen

Styrerepresentanter valgt på generalforsamlingen 27.04.2023

Kontaktperson for 2023:  Finn Martinsen, Jersåsveien 73, 2100 Skarnes, M: 91640140 e-post: finn.martinsen@assesia.no                

Styreleder:
Vakant

Nestleder:
Vakant

Sekretær                                                                                                                                     Finn Martinsen, Jersåsveien 73, 2100 Skarnes, M: 91640140 e-post: finn.martinsen@assesia.no                

Styremedlem
Vakant

Styremedlem:
Thor Skogbakken, Prestbergveien 62, 2120 Sagstua, M: 96 23 13 80
t-skogba@online.no

Styremedlem:
Kari Lukerstuen, O. Schøyensv. 27, 2213 Kongsvinger, M: 97099395       e-post: kari-lu@online.no

Varamedlem:             
Rolf Døli, 2110 Slåstad, M: 91 71 27 47
ost@doli.no

Varamedlem:
 Venke Farsethås, Jesåsvegen 121, 2100 Skarnes. T: 62963231

Varamedlem:
Vakant

Valgkomitè:
vakant

Vara:                                                                                                                                                      Mona Myhre , Kvedalsvegen 39, 2100 Skarnes. M: 40474299.          mona-j58@online.no

Revisor:
Vakant

Vara:            
Per Føsker, Løkkervn 429,2120 Sagstua, M:95848450 pfosker@online.no

Hjemmesider for DES-klubben Odalen