Sandsjordet

Des – Klubben Odalen

Sand AS ønsker å igangsette to boligblokker på Sandsjordet, rett ved Sand sentrum. Utbygger ønsker å bygge den ene blokka i samarbeide med Des – klubben Odalen.

Totalt 9 leiligheter fordelt på 3 etasjer – leilighetsstørrelse 51 – 89 m2., i tre eller betong.

Dersom byggeprosjektet kan realiseres, håper vi på byggestart i 2019, og ferdigstillelse i slutten av 2020.

MELD DEG INN I DES – KLUBBEN, OG FÅ MULIGHETEN TIL Å SIKRE DEG LEILIGHET RETT VED SAND SENTRUM, GJENNOM DES – KLUBBEN ODALEN!

Forbehold om nok leiligheter, fordeles i så fall etter ansiennitetsprinsippet.

Frist for å melde sin interesse er 20.03.2019.

Se også nettsiden www.sandsjordet.no samt vår hjemmeside: www.desodalen.no

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg inn i Des – klubben, ta kontakt med:

Håvard Westby, Tlf.: 46849971, E-post: h-westby@online.no

Hjemmesider for DES-klubben Odalen