Saga Brygge 2 på Skarnes

Informasjon fra DES-Odalen om Saga Brygge 2 på Skarnes:

Informasjonsbrev og påmeldingsskjema blir sendt på e-post til de som har, og i papirform til øvrige medlemmer!

Saga Brygge 2 er planlagt ved siden av dagens Saga Brygge

Brev til medl.Saga Brygge 2_17.06.2018

Skjema_Saga Brygge 2

Hjemmesider for DES-klubben Odalen